slide slide1 slide2
Biển hộp đèn dải phân cách

Đặt quảng cáo trên các biển hộp đèn hai mặt nằm trên dải phân cách các tuyến đường, chủ yếu là các tuyến đường có lưu lượng người tham gia giao thông lớn sẽ đem lại hiệu quả quảng cáo rất lớn đối với các Doanh nghiệp.

Tuyến đường Đại Lộ Thăng Long
Tuyến đường Trần Thái Tông
Tuyến đường Tôn Thất Thuyết
Tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch
Tuyến đường Trung Kính
Tuyến đường Lê Trọng Tấn - quận Hà Đông
Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn