Quảng cáo trên nhờ chờ xe bus

Nhà chờ xe buýt – Trạm chờ xe buýt hay Điểm trung chuyển xe buýt là nơi đứng chờ tuyến xe thích hợp của những người sử dụng phương tiện di chuyển công cộng là xe buýt.
Quảng cáo trên nhà chờ xe buýt thuộc loại hình quảng cáo ngoài trời tầm thấp (Bên cạnh hình thức quảng cáo biển hộp đèn), là cách quảng bá sản phẩm dịch vụ mang lại hiệu quả cao vì có thể tiếp cận trực tiếp với những người đi xe buýt hay những người tham gia lưu thông trên đường.

Tin tức - Tuyển dụng