7 HIỆU QUẢ CỦA QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI ĐỐI VỚI CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG

Bằng cách sử dụng phương tiện truyền thông quảng cáo ngoài trời, các nhãn hàng có thể thu lại được những hiệu quả truyền thông vô cùng to lớn.

 

1. HIỆU QUẢ CỦA QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRONG VIỆC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

Quảng cáo ngoài trời là kênh truyền thông lý tưởng để tạo ra nhận thức thương hiệu đối với người tiêu dùng. Sự tác động mạnh mẽ của các hình thức quảng cáo ngoài trời đảm bảo mức độ nhận thức thương hiệu sẽ tăng cường theo thời gian.

2. HIỆU QUẢ CỦA QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRONG VIỆC THU HÚT SỰ CHÚ Ý CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Qua kích thước to lớn các thức thể hiện trực quan, sinh động, quảng cáo ngoài trời gây sự chú ý và tác động tới người tiêu dùng một cách mạnh mẽ. Như một định dạng độc lập không cạnh tranh với các quảng cáo khác, cũng không giống như các kênh quảng cáo khác.

3. QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI LÀ KÊNH TRUYỀN THÔNG HƯỚNG TỚI QUẦN CHÚNG

Như các phương tiện truyền thông khác sẽ bị phân chia nhiều hơn, các nhà quảng cáo đang ngày càng chuyển sang phương tiện quảng cáo ngoài trời, nơi họ có thể hướng mục tiêu theo nhân khẩu học rộng hơn.

4. HIỆU QUẢ CỦA QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRONG VIỆC TRONG VIỆC TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU 

Môi trường và lối sống có thể đóng một vai trò lớn hơn khi hướng một đối tượng mục tiêu thích hợp. Vị trí, loại hình và tần số của quảng cáo ngoài trời của bạn cho phép bạn xác định một nhân khẩu học cụ thể, và phương tiện quảng cáo ngoài trời là phương tiện hoàn hảo để đạt được điều này.

5. QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI GIÚP XÂY DỰNG NHẬN THỨC BỀN VỮNG CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

Phương tiện truyền thông quảng cáo ngoài trời cung cấp một sự hiện diện liên tục 24 giờ trong ngày, 7 ngày một tuần, và đạt được lượng khán giả mà khó có phương tiện truyền thông nào khác có thể làm được như vậy. Kết quả là, một chiến dịch quảng cáo ngoài trời hiệu quả có thể đạt được mức độ bền vững của nhận thức qua các kênh quảng cáo khác.

Trong thực tế, nghiên cứu gần đây được ủy quyền bởi Truyền thông Hiệp hội ngoài trời ở Úc đã nhấn mạnh rằng quảng cáo ngoài trời tạo sự ghi nhớ cao.

Nghiên cứu chỉ ra rằng: Khi một chiến dịch ngoài trời kết thúc, 36% số người có thể nhớ lại những quảng cáo. Sáu tuần sau đó, nhận thức vẫn ở mức cao 35%. Bằng cách so sánh với quảng cáo truyền hình cho thấy hiệu quả ghi nhớ giảm đáng kể sau 2 tuần kết thức chiến dịch.

6. HIỆU QUẢ CỦA QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRONG VIỆC TẠO RA HIỆU ỨNG CẤP SỐ NHÂN

Khi được sử dụng trong một chiến dịch tích hợp, OOH cải thiện lợi tức đầu tư khi kết hợp với các phương tiện truyền thông khác. Hiệu quả duy trì nhận thức khi hoạt động khác phát triển lên, củng cố thông điệp thương hiệu gần gũi hơn với point-of-purchase và chi phí – hiệu quả đến người tiêu dùng giữa các phương tiện truyền thông khác với nhau.

7. QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI LẶP LẠI LIÊN TỤC TẠO RA ẤN TƯỢNG MẠNH MẼ

Tần số cao là một sức mạnh cơ bản của quảng cáo ngoài trời. Lặp lại nhiều lần đảm bảo rằng một thương hiệu và thông điệp được ghi nhớ.

TẠM KẾT

Trên đây là chính 7 hiệu quả của quảng cáo ngoài trời mà công ty chúng tôi nhận ra được thông qua nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này. Nhưng để đạt được hiệu quả quảng cáo như trên, bạn cần hợp tác với đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và uy tín như chúng tôi.

Blog liên quan

Tin tức - Tuyển dụng